Naše nabídka - školení

Kromě tradičního výcviku pro získání řidičského oprávnění na příslušnou skupinu motorových vozidel nabízíme jednotlivcům a firmám školení řidičů referentských vozidel, a školení řidičů k získání nebo prodloužení Profesního osvědčení včetně přezkoušení.
MOTOCYKLY AUTOMOBILY ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ KONDIČNÍ JÍZDY

Školení řidičů referentských vozidel

  • školení řidičů, kteří používají firemní či vlastní motorové vozidlo s max. přípustnou hmotností do 3500 kg při vykonávání své pracovní činnosti
  • školení provádíme buď v sídle naší autoškoly nebo ve Vaší firmě
Zdokonalování profesní způsobilosti řidiče dle zákona č.247/2000Sb.
pro skupiny řidičských oprávnění C1, C, C1 + E, C + E, D1, D, D1 + E, D + E
  • pravidelné - v rozsahu 7 hodin
  • vstupní - v rozsahu 140 - 280 hodin (dle věku žadatele a typu školení)
  • rozšiřující školení - v rozsahu 45 hodin pro řidiče rozšiřující Profesní průkaz ze skupin C1, C a C1 + E, C + E na skupiny D1, D a D1 + E, D + E řidičského oprávnění

  • Školení probíhá v určených termínech v našem školícím středisku - učebna autoškoly.
NAŠE ADRESA ÚŘEDNÍ HODINY
Autoškola Tišnov Po 15.00 - 17.00
Wagnerova 1743 Út neúřaduje se
666 01 Tišnov St 15.00 - 17.00
+420 603 278 744 (8 - 18h) Čt neúřaduje se
+420 603 278 724 (8 - 18h) neúřaduje se
autos.tisnov@volny.cz
číslo účtu: 200934369/0600
Aktuality
30. ledna - Termín závěrečných zkoušek
1. února - Termín závěrečných zkoušek
6. února - Termín závěrečných zkoušek
15. února - Termín závěrečných zkoušek
20. února - Termín závěrečných zkoušek
29. února - Termín závěrečných zkoušek
Copyright © 2024 Autoškola Tišnov. All rights reserved. Optimalizováno pro rozlišení 1024*768 a více.